Evolutie Spirituala

Materia, sufletul omului şi energiile necreate

Materia, sufletul omului şi energiile necreate


Descoperirile ştiinţelor ultimului secol pun la grea încercare convingerile pe care le are fiecare dintre noi cu privire la proprietăţile materiei. Fizica a dovedit că materia aflată la îndemâna simţurilor este energie. Odată cu aceasta, s-a produs o adevărata revoluţie în cunoaştere, care a diminuat convingerile şi reperele culese din lume prin intermediul simţurilor. Totuşi, această descoperire extraordinară potrivit căreia şi trupul nostru, şi toate cele receptate de simţurile noastre sunt alcătuiri energetice nu lămureşte şi taina subiectului uman. Chiar dacă descoperă prin aceasta că posedă un trup material ce este constituit din energie, omul nu poate găsi în ea răspunsul deplin la taina adâncului său şi sfârşitul căutărilor sale. 

Mecanica cuantică a dovedit că lucrurile materiale, care par a avea consistenţă şi întindere, sunt alcătuite din mici constituenţi, ce nu se arată a fi doar asemenea granulelor minuscule de materie. În anumite situaţii, aceşti constituenţi se comportă ca şi cum ar fi unde. De exemplu, teoria, care s-a dovedit în nenumărate rânduri că este corectă, afirmă că până ce aceştia sunt supuşi unei măsurători, ei trebuie să fie consideraţi mai degrabă ca fiind răspândiţi într-o regiune, decât situaţi într-un anumit loc... 

Pe de altă parte, celebra teorie a relativităţii restrânse descoperită de Einstein la începutul secolului XX dezvăluie o relaţie de echivalenţă neaşteptată între materie şi energie, radioactivitatea, dar şi procesele pe baza cărora o centrală nucleară produce energie dovedesc astăzi acest fapt: materia este convertibilă în energie, dovedind o constituţie surprinzătoare a ei. Este adevărat că, în realitate, convertirea totală a materiei în energie este întâlnită doar la nivelul lumii cuantice. Soarele, de exemplu, în miezul căruia se petrec reacţii nucleare violente, nu poate extrage întreaga energie depozitată în materie! Prin reacţiile nucleare din miezul său fierbinte, dintr-o sută de grame de material, abia dacă este valorificat 1% în energie. 

Totuşi, relaţia de echivalenţă ne arată că în 100 de grame de materie sunt ascunse 3 miliarde de kilovaţi-oră de electricitate!

Structura atomilor care alcătuiesc lucrurile ce ne înconjoară arată că ceea ce noi considerăm a fi consistent este, în realitate,mult mai mult vid decât substanţă. Sondând structura materiei până la scări de ordinul a 10-9 din 10-9 dintr-un metru, fizicienii au arătat că tot ce s-a întâlnit până acum constă într-o combinaţie de particule. Însă, materialitatea obiectelor nu rezidă în aceste granule; ele nu conţin substanţa cu care s-au deprins simţurile noastre. 99,99% din masa unui atom este conţinută în nucleul său, care este de 100.000 de ori mai mic. Aceasta înseamnă că întreaga „materialitate“ pe care noi o acordăm obiectelor constituite din atomi stă ascunsă de fapt în ceva mult mai mic. 

Atomii sunt mai degrabă goi, materia existentă în ei fiind concentrată într-un nucleu care abia ocupă 10-18 din întreg volumul său! Dar şi neutronii şi protonii ce alcătuiesc nucleul au mult mai multă masă decât quarcii care îi compun: 90% din masa lor vine din energia de mişcare a quarcilor din interior. Agitaţia quarcilor dă mai degrabă masa nucleelor din atomi decât substanţa ca atare! Şi aşa ajungem din nou la ceea ce s-a spus în repetate rânduri: materialitatea, întinderea şi consistenţa lucrurilor din lumea sensibilă este o aparenţă. Lumea este o alcătuire de energie.

Reprezentările noastre sunt amendate de datele fizicii recente pentru că pe de o parte, faptul că materia nu este decât energie se întrevede, teologic, în începutul creaţiei, căci totul a început când Dumnezeu a zis: „Să fie Lumină!“. Cuvântul lui Dumnezeu, prin care El a poruncit şi s-au zidit toate, este energetic. Pe de altă parte, Sf. Grigorie Palama observă că, în mod virtual, în această lumină primordială de la începutul creaţiei sunt cuprinse cosmosul, pământul şi toate celelalte. Părintele Stăniloae subliniază chiar că, în acest fel, Sfântul Griore Palama pare a insinua că în lumina sau energia aceea de la început îşi avea subzistenţa sau originea întreaga lume creată. Relevant este şi faptul că Sf. Grigore de Nyssa subliniază că tot ceea ce este materie în lumea creată s-a născut prin lucrarea energiilor necreate în cele create dintru început. Firea spirituală este cea care dă viaţă forţelor spirituale şi „întâlnirea acestora produce materia“. Acestea arată, într-un fel, că şi teologia întrevede, în tot ceea ce este creat, un fel de substrat energetic.

Fizica dă explicaţii şi pentru energiile necreate. S-ar putea spune, deci, că fizica ne invită să depăşim reperele simţurilor şi logica simplă. Mai mult chiar, din perspectivă teologică, şi simţurile, logica şi toate instrumentele raţiunii nu trebuie abandonate, ci deschise spre ceea ce nu poate fi înţeles prin ele. 

Părintele Stăniloae observă că posibilitatea aceasta a spiritualizării simţurilor şi raţiunii noastre este dată tocmai în faptul că „toată realitatea văzută e, în fond, o raţionalitate dinamică plasticizată“, în raport cu care omul descoperă puterile pe care le are şi felul în care le poate folosi în raporturile sale cu lumea. Până la urmă, aşa cum observă şi părintele Stăniloae, faptul că fizica ne descoperă că materia însăşi este o ţesătură energetică poate arată, dintr-o perspectivă teologică, faptul că ea este făcută să primească lucrarea energiilor necreate. 

Aşa cum s-a spus, faptul că lucrurile sensibile şi toate cele din lume sunt în ultimă instanţă diverse forme de energie forţează raţiunea - care le pătrunde şi le cunoaşte - dar forţează şi simţurile, care le sesizează, la smerenie: căci în lumea fizică se petrec lucruri pe care nu le putem percepe şi nici nu le putem înţelege deplin. Nici simţurile, şi nici judecăţile logice nu sunt reperele ultime privind lumea fizică în care trăim. 

Există şi alte înţelesuri ale celor existente în creaţie, care depăşesc simţurile şi logica şi la care nu putem ajunge prin acelea. 

Trupul omului este legat de întreg cosmosul. Este adevărat că, prin dovedirea substratului energetic al materiei, fizica face un pas înspre dezvăluirea omului ca fiinţă spirituală. Materia ca energie ne apropie într-un fel ideea că şi trupul nostru are o constituţie energetică, ajutându-ne să înţelegem mai bine cum dispoziţiile şi mişcările sufletului (spiritual) influenţează starea trupului. 

Mai mult, făcând acest pas dinspre materia lumii sensibile spre energia ascunsă, „dedesubtul“ ei, ştiinţele arată, într-un fel, că toate făpturile lumii create au trupuri înrudite între ele, prin constituenţii din care sunt făcute. Dar şi teologic aceasta se vede în faptul că toate plantele, vietăţile şi trupul omului au fost făcute din pământul primordial. Însă faptul că toţi aceşti constituenţi care alcătuiesc lucrurile sensibile, vieţuitoarele şi trupul omului au o constituţie duală şi sunt, în ultimă instanţă energie, arată că întreaga lume are capacitatea de a fi pătrunsă de lucrarea sfinţitoare a lui Dumnezeu. 

Astfel s-ar putea spune că trupul material al omului îl arată pe el ca microcosmos, adunând întreaga materie a lumii sensibile.

Mai mult chiar, inseparabilitatea cuantică sugerează chiar mai mult o legătură tainică între trupul nostru şi întregul univers. Mecanica cuantică a mai produs un rezultat surprinzător. Este vorba despre nonseparabilitate sau nonlocalitate. În lumea cuantică s-a dovedit că două particule care au fost legate între ele păstrează un fel de legătură între ele.

La nivelul experienţei directe, nici o acţiune nu se poate transmite cu viteze mai mari decât cea a luminii. În lumea cuantică, particulele care iniţial au fost legate între ele păstrează semnele legăturilor lor şi se manifestă ca atare, în orice situaţie în care se intervine asupra lor! Acţiunea exercitată asupra uneia dintre ele se transmite, într-un fel, şi celeilalte, însă instantaneu, indiferent la ce distanţă se află aceea. 


Faptul nonlocalităţii, verificat deja experimental, valabil în lumea cuantică, ar putea dezvălui cum, într-un fel, omul este mai mult decât cel în trupul căruia se adună, simbolic, materia lumii terestre. 

Ţinând seama de faptul că la începutul lumii materia şi energia cunoscute astăzi au fost una şi aceeaşi, omul se dezvăluie a fi într-un fel strâns legat de întreg universul, prin aceea că constituenţii din care este alcătuit trupul lui păstrează această amprentă a unităţii lumii şi sunt legaţi tainic de întreaga materie existentă în univers.

Autor: Daniel-Dumitru Darie 

Mistere pe Luna: statuia sau entitatea de pe Luna si statueta adusa de pe Luna de Misiunea Appolo

Mistere pe Luna: statuia sau entitatea de pe Luna si statueta adusa de pe Luna de Misiunea Appolo


Odată cu observarea prin instrumente tehnice care au amplificat tot mai mult imaginea şi detaliile “astrului nopţii “,întrebările şi răspunsurile au evoluat rapid , şi apoi la acest început de eră cosmică,risipind miturile expediţiile lunare au condus la adevărate culmi spectaculare ale cunoaşterii şi realizării umane.

  1.        Originea astrului nopţii a fost întotdeauna un mister. Este oare Luna desprinsă cândva din masa Pămîntului,poate chiar din marea groapă a oceanului Pacific sau poate este ea o soră mai mică a Terrei,desprinsă în urmă cu peste 4,5 miliarde de ani, odată cu globul planetei noastre-din marea nebuloasă a sistemului solar aflat în plină organizare gravitaţională ameteriei respective? Este oare Luna un corp cerestru format în altă parte a sistemului planetar,sau… poate …chiar în altă parte a Galaxiei…,ce a fost prins ulterior de gravitaţia terestră?
         
Treptat ,specialiştii noii ştiinţe a selenologiei au părăsit ideea “ ruperii “ Lunei din corpul globului pământesc , întrucât bogata recoltă a monstrelor de sol aduse de expediţiile americane şi sovietice ,a venit să susţină o altă origine a satelitului natural al Terrei.De fapt, s-a plecat în primul rând de la un argument teoretic ,specialiştii stabilind că la astfel de ruperi ,masele corpurilor astrale respective ar trebui să fie în raport de 9 la 1 ; dar masa Lunei este numai a 18-a parte din masa globului nostru! Mai evidente au fost însă rezultatele analizelor de monstre chimice şi compuşii acestora  ce domină în compoziţia solului lunar.Cele câteva sute de kilograme de roci aduse cu greu din diferite locuri ale suprafeţei selenare au demonstrat faptul că elementele preponderente sunt : calciul ,siliciul, aluminiul, magneziul ;surpriza a fost constituită însă de abundenţa titanului , care pe planeta noastră este suficient de rar ;dealtfel chiar şi procentele de uraniu,thoriu, stronţiu şi bariu s-au demonstrat a fi mai ridicate decât cele întâlnite în materia terestră.Faptul că luna are mai puţin fier şi plumb decât structura masei Pământului a contribuit şi el la acceptarea formării separate a Lunii ,în urmă cu circa 4,6 miliarde de ani…

2. O altă mare întrebare , rămasă în parte neclarificată ,se referă la viaţa geologică a globului selenar.În cursul miliardelor de ani , acesta s-a răcit oare total ,sau mai are poate o inimă fierbinte  -un nucleu central topit- , în stare să alimenteze activităţi vulcanice?Judecând după valoarea foarte redusă a intensităţii câmpului său magnetic şi după o anumită linişte a straturilor din profunzime zona centrală a  Lunii ar trebui să fie rece .Dealtfel ,s-a stabilit în principiu şi faptul că ultimul mare val de lavă bazaltică a fost împins din  adâncimi acum 3-3,3  miliarde de ani .Anumite zone cu lavă răcită la suprafaţa solului , care ar avea vârste mai recente , sunt puse pe seama căderii unor corpuri meteoritice grele ,în urma impactelor respective fiind împinse spre suprafaţă însemnate mase de roci topite instantaneu.Taina căldurii interioare a globului selenar , care a generat numeroase discuţii contradictorii între diferiţi cercetători , a condus la determinarea prin diverse metode de studiu .Astfel măsurîndu-se modificările câmpului magnetic spaţial generat de Soare ,sub influenţa masei Lunii , specialiştii respectivi au putut stabili caracteristicile magnetice ale  astrului nopţii ; apoi pe această cale ,s-a dedus treptat temperatura întregului glob selenar şi in fine temperatura intregului glob selenar şi în fine temperatura profunzimilor.Concluzia trasă prin intermediul metodei respective a fost aceea că la  mare adâncime ,Luna este cu mult mai rece decât Pământul (la Lună=327,5 C ; La Pământ =3600-6000 C ).Determinăriile respective au permis să se afirme că Luna ar fi fost un corp suficient de rece încă de la începutul existenţei sale.Măsurătorile directe efectuate de către diferiţi cosmonauţi ,care au avut şi această sarcină în programul lor,au oferit date care sprijină ,în continuare ipoteza nucleului rece; astfel , termo-metrele plasate de aceştia la nivelul solului prezentau valori în jur de 67 C ;după introducerea acestoa în foraje mici ,la adâncimi de 2 metri valoarea măsurată era de numai 15 C.Numai într-un singur loc la poalele munţiilor Apenini , în forajul făcut de cosmonauţii David Scott şi James Irvin valoare a fost ceva mai ridicată totuşi de 3 ori mai mică decât pe Pământ deşi radiaţia solară era cu mult mai fierbinte.Şi astfel oamenii de ştiinţă au convenit să considere Luna un ….corp rece.

3 Fenomene ciudate…
    Ca urmare a sesizării prin observaţii telescopice asupra producerii pe Lună a unor lumini stranii “Societatea astronomică regală” din Anglia a organizat începând din anul 1867, peste 2000 de observaţii sistematice care au avut scopul de a elucida taina jocurilor luminoase semnalate .Problema a rămas însă fără explicaţii…Dar  în anul 1950 cunoscutul selenolog H P Wilkins comunică în mod public că pe Lună au reapărut fenomene luminoase de scurtă durată.Peste câteva săptămâni existenţa fenomenelor era să fie confirmată fiind atribuite erupţiilor vulcanului Aristarchus ;Din 1963 până în iulie 1969 au fost apoi semnalate fenomene luminoase unele având culoare roşie (craterele Herodot şi Gassendi) iar altele de un alb strălucitor (Tycho).

Dar după două luni ,astronomii cât şi corpul  tehnic al NASA erau din nou în alertă ziarele relatând “Unul dintre astronauţi umblând pe Lună.În fund se vedea pâlpâirea unei lumini , a cărei provenienţă nu este încă explicată “

Dar fenoomenele luminoase de pe satelitul natural al Terrei par a  fi cu mult mai stranii decât ar rezulta din simpla citire a presei .Misterul lor a devenit evident cînd unii astronomi au relatat în mod deschis despre observaţiile lor asupra unor deplasări şi respectiv a unor survolări ale solului lunar de către anumite surse luminoase ,ca şi cum acestea ar fi fost , de fapt, nişte obiecte luminoase….În cadrul observaţiei sale din 30 martie 1950 Wilkins sesizează efectul respectiv ca fiind o formă luminoasă ovală ce se află în deplasare.Revista de specialitate ştiinţifica Sky and Telescope  a publicat un ciudat document fotografic obţinut de astronomul Curtis; aceasta prezenta o neobişnuită formă de cruce luminoasă surprinsă în apropierea craterului Parry ,ale cărei braţe măsurau câteva mile.

     Ar putea să existe vreo legătură între straniile fenomene luminoase observate de-alungul deceniilor în interiorul unor cratere lunare şi respectiv luminile sau mai bine zis –formele luminoase-remarcate ca survolând solul selenar? NASA a facut public un comunicat de la bordul navei Apollo 14.”Rossa a anunţat centrul de urmărire a zborului că noaptea trecută a văzut în interiorul navei  licăriri luminoase neobişnuite; am văzut ceva ca două stele sclipitoare ,sau ca doi meteoriţi separaţi printr-un unghi de aproximativ 3 grade.”.Doi ani mai târziu se face public un alt comunicat de la bordul navei Apollo 17:”Cei trei astronauţi americani aflaţi în drum spre Lună au anunţat că pe tabloul de bord nr.2 al cabinei spaţiale s-a  observat un semnal luminos însoţit de un semnal sonor.Câteva secunde mai târziu ,ele au dispărut fără ca astronauţii  să fi putut să discearnă natura lor.”


  De sigur că astfel de prezenţe ale unori “meteori luminoşi” în spaţiul restrâns al  unei cabine spaţiale ,care produceau în plus şi efecte sonore ,au impresionat la timpul respectiv pe acei oameni temerari care făureau epopeea cosmică terestră;dar imposibi- litatea reală a acestora de a determina structura şi cauza apariţiei lor într-o navă total etanşată şi puternic ecranată pentru multiplele radiaţii din spaţiu extraatmosferic prin pereţii metalici masivi ,a fost completată şi de olistă de posibilităţi , la fel de reală , de interpretarea din partea specialiştilor de la sol; în fond ,cu toţii se aflau în faţa unor fenomene cu totul neobişnuite ,imposibil de studiat în rapida şi îndepărata lor manifestare.


Sursa articol: Enigme în galaxie

STATUIA SAU ENTITATEA DE PE LUNA: MINUTUL 42:32STATUETA DE PE LUNA, ADUSA DE MISIUNEA APPOLO ACUM 40 DE ANI

Misterul celor sapte raze - Alice Bailey & Maestrul Ascensionat Djwhal Khul

Misterul celor sapte raze 
                de Susan Barber, cu RPL, si Djwhal Khul
SPIRITUL LUI MA’AT: „ Parteneriat cu Ingerii” – vol. 4. no. 2


In ceea ce urmeaza am spicuit unele parti dintr-un articol de RPL, al carui nume intreg n-am putut sa il descifrez si ale carui comentarii au facut de fapt obiectul unui channeling intre Alice Bailey si Djwhal Khul. Puteti gasi diferite versiuni ale acestui articol in multe locuri pe internet doar cautand „ Sapte Raze” sau „RPL”.

Cea mai mare parte, totusi,  provine din channeling-uri primite si din relatia mea personala cu Djwhal Khul (cunoscut sub numele de Tibetanul), Maestrul Intrupat care este sursa invataturii despre raza din acest secol. Djwhal Khul, dupa umilele mele cunostinte, a preluat, mai mult sau mai putin, conducerea „ashramului” celei de-a doua raze, in timp ce Kuthumi (ca si altii din vietile lui, fiind adeptul lui Pitagora), conducatorul celei de-a doua raze, si-a continuat activitatea cu Sananda (esenta Spiritului omului nascut Iisus), intru Inaltarea Umanitatii.

Va rog sa intelegeti ca si concluziile mele, si ale lui Alice s-au conturat si sunt limitate de intelect si de intelegerea umana. Si, cu toate aceste informatii, va rog sa nu „credeti” ceea ce cititi, ci doar sa considerati aceste informatii ca un declansator pentru propria intuitie.

Cei sapte frati sunt toti copii ai aceluiasi Tata. Dar cei mai in varsta seamana mai mult cu Tatal, in timp ce cei patru mai mici seamana cu Mama.

Cei trei mai in varsta au plecat spre Universul Stelar si acolo l-au reprezentat pe Tatal, iar ceilalti au plecat spre Universul Stelar reprezentand natura celei pe care Tatal o iubea.       
                                   
Alice Bailey

In citatul de mai sus, de Alice Bailey, cei trei frati mai in varsta sunt primele trei dintre cele sapte raze. Ei reprezinta atributele Creatorului. 

Aceste trei raze, in cea mai simpla expresie a lor, reprezinta Trinitatea, energiile Marelui Spirit care a facut posibila Creatia.

Prima raza, in aceasta analogie, ar fi Spiritul, cea de-a treia ar fi Materia si cea de-a doua, care se afla intre cele doua, Constiinta - copilul nascut din unirea primei cu cea de-a treia. Arhanghelii asociati cu aceste trei raze sunt Mihail (prima), Gabriel (a doua) si Uriel (a treia). 
Celelalte patru sunt: 4 - Armonia; 5 - Inteligenta; 6 - Devotamentul; 7 - Libertatea - toate provenind din cea de-a treia raza, Materia. Ele reprezinta carateristicile Universului Creat si lupta acestuia sa invinga Dualitatea si sa redevina Unul.

Cum se manifesta razele energetice

Prima raza (a Puterii, Protectiei si Credintei), este raza Vointei si a Intentiei. Ronna Herman discuta mult despre prima raza in articolele ei despre Arhanghelul Mihail (a se vedea Arhanghelul Mihail si arealele arhanghelice) . In manifestarea ei pozitiva, aceasta energie este energia Regelui Bun. Prin aspectul ei negativ, este energia Tiranului. Aspectul feminin al acestei energii arhanghelice al primei raze este Faith - Credinta.

RPL: „Aceasta energie este inceputul si sfarsitul sintezei, sursa tuturor energiilor. Este esenta puterii si a energiei insesi. Prima raza este forta scopului, a directiei, a concentrarii si a unicitatii, pentru care intotdeauna Vointa este cuvantul-cheie. Ea este caracterizata de urmatoarele calitati: intensitate, dinamism, rapiditate si dominare. Dar, de multe ori, rezultatele sunt detasarea, izolarea si cristalizarea. Si, din forta si directia ei, se naste puterea distructiva a creatiei .”

A doua raza, a Dragostei si Intelepciunii, este raza Invatatorului, a celor care servesc. Multi, foarte multi dintre cei care vor citi aceste randuri vor fi puternic iluminati de aceasta a doua raza, pentru ca cei care ajuta la nasterea Noii Constiinte se bazeaza foarte mult pe aceste energii. In aspectul pozitiv, aceasta energie lucreaza cu Lumina. In aspectul ei negativ, aceasta a doua raza ne poate conduce sa raspundem la intrebari care nu au fost puse sau sa intervenim in libera vointa a altora, ceea ce se numeste „a calca pe karma”. Arhanghelul celei de-a doua raze este Gabriel, iar aspectul feminin este Cristina, cunoscuta si drept Constanta.

RPL: „Constiinta este nascuta din a doua energie, in unire cu dualitatea, spiritul si materia. Acesta e sursa si mixul dintre lumina si iubire, magnetism si relatii, coerenta si concisivitate. Este raza intelepciunii, sensibilitatii si intuitiei, la fel ca si a claritatii si a atentiei la detalii. Acesta energie este o forta a invataturii, calificarii si vindecarii. De multe ori are ca rezultat atasamentul si atractia, dar, curios, induce si constientizarea fricii, opusul iubirii si al relatiilor interumane. A doua raza este energia intregului sistem solar si de aceea este, totusi, o raza de sinteza profunda.”

A treia raza, a Inteligentei Creatoare, este cea care aduce actiunea in ecuatia Umanitatii. Cea de-a treia raza face ca lucrurile sa se desfasoare. Permanent ea spune: „OK, am toate aceste cunostinte, toata aceasta pregatire si aceasta instruire. Si acum, ce trebuie sa fac cu ea?!?!?” In aspectul ei pozitiv, cea de-a treia raza lucreaza in aliniere cu iubirea si serviciul pentru altul. Cand nu este in aliniere cu aceste influente, ea creeaza ceva ce nu este prevazut de Planul Divin. Arhanghelul pentru aceasta raza este Uriel, iar aspectul feminin este Caritatea.

RPL: „Inteligenta si activitatea emana din aceasta forta, un rezultat al scopului si al intelepciunii. Este energia unei manipulari totale si puternice, a creativitatii si a adaptabilitatii. Nevoile se fac cunoscute prin aceasta forta, se formuleaza planuri, se selecteaza materiale si se desfasoara afaceri. Cea de-a treia raza este clara, purtand idei mentale si intelectuale in cautarea adevarului, pentru a se putea manifesta in materie si substanta. Este forta care evoca forma.”

A patra raza, a Armoniei, este de asemenea o raza de lupta. Pentru ca Armonia, prin definitie, se creeaza prin Disarmonie. Este, de asemenea, o raza a emotiei, pentru ca experienta Armoniei este o experienta emotionala. Procesul de aliniere si de creare de frumusete din haos este procesul care are nevoie de Lumina celei de-a patra raze. De aceea, prin excelenta, este raza artistilor. Si, pentru ca aceasta raza poate privi ambele parti ale fiecarei intrebari, este, de asemenea, raza nehotararii, a oscilarii, a nestiintei ce sa faci in momentul urmator. Arhanghelul celei de-a patra raze este Gabriel, iar aspectul feminin este Speranta.

RPL: „Aceasta energie sta simbolic in mijlocul seriei de sapte raze si este relatia-magnet a aspectelor opuse, punctul de armonie, legand si mediind conflicte, dureri si lupte,  in sensul ca toate fructele dualitatilor isi au radacina in a patra raza. Ea stimuleaza creativitatea, arta si frumusetea si e caracterizata de sensibilitate la culoare si la sunet. De altfel, si discriminarea, rapiditatea si cautarea perfectiunii isi au originea in ea. Fortele intuitive si relationale sunt foarte puternice in aceasta raza care evoca viata, iubirea si intelegerea.”

A cincea raza, a Mintii sau a Intelectului, este acea energie care cauta sa intre in interiorul Univesului manifestat, pentru a-l intelege, si, prin realinierea energiilor la Planul Divin, sa vindece. Energia celei de-a cincea raze este energia microcosmosului. Este raza omului de stiinta si de aceea penetreaza, asa cum zicem ca intelectul penetreaza orice. Ea intra in interiorul lucrurilor si extrage intelesul/structura . Arhanghelul acestei raze este Rafael, iar aspectul feminin este Maria, Regina Cerului. 

RPL: „Aceasta este energia concretizarii in substanta, a cunostintelor, a stiintei si a stimularii in cele trei lumi. Ea conduce la cautari, analize si dezvoltari de idei, care, intr-un final, produc Lumina si Intelepciune. Este energia diferentierii si investigarii, care conduc la separari, curatiri si cristalizari. Dar determinarea si discriminarea cu care aceasta forta lucreaza conduc in minte/intelect la o ultima frontiera a intelegerii si la revelarea adevarului.”

A sasea raza, a Devotamentului, este acea energie care cauta sa faca Universul sa se manifeste in forma ideala. Ultimii 2 000 de ani au fost guvernati de aceasta energie, dar acum se intampla transferul spre energia celei de-a saptea raze. A sasea raza este raza calugarului, a preotului -  a femeii sau a barbatului la care devotamentul catre Dumnezeu ia forma devotiunii practice. In aspectul sau pozitiv, este Energia lui Iisus sau a lui Christos. In aspectul sau negativ, devotamentul se transforma in fanatism. Razboaiele religioase si Inchizitia sunt expresia negativa a energiei celei de-a sasea raze. Arhanghelul acestei raze este Uriel, iar aspectul feminin este Gratia.

RPL: „Toate semintele devotiunii si dorintei curg prin aceasta energie. Ea genereaza aderenta, intensitate si persistenta. Determinarea (hotararea) care rezida in aceasta raza este esenta pura, cateodata plina de forta, furie, chiar motive fanatice si violenta militara. Abstractizarea si aspiratiile caracterizeaza a sasea raza, intr-un sens idealistic: o loialitate orientata catre nivelurile cauzale ale fiintei. A sasea raza este puterea de a recunoaste ce e drept si indreptatit, tendintele pozitive si abilitatea de a vedea Lumina.”

A saptea raza, a Libertatii si Ceremoniei magice, este energia transmutarilor si a maiestriei de a lucra cu energia creatoare. Energia celei de-a saptea raze este capabila sa faca sa dispara limitele si sa creeze in locul acestora ceva mai potrivit. St.-Germain este de secole conducatorul ei, dar cel mai reprezentativ personaj al acestei energii este marele vrajitor Merlin, mentorul lui Artur. 

In forma sa pozitiva, aceasta energie lucreaza cu echilibrul, care respecta libertatea adevarata, si cu transformarea fricii in iubire. Aspectul negativ este dat de faptul ca, uneori, aceasta energie calca in picioare libertatea altora. Arhanghelul celei de-a saptea raze este Zadkiel, iar aspectul feminin este Sfantul Ametist sau Flacara Violet. 

RPL: „Aceasta ultima energie este forma cea mai tangibila care poate exprima planetele Universului. Ea reprezinta calitatea relatiei dintre spirit si materie si de aceea e magica. Ritmul ei construieste, integreaza, circula si se manifesta. Ea produce sau aduce noutatea in forma. Puterea relationala a acestei raze motiveaza legea si ordinea, regulile si ritualurile, organizatiile si grupurile de constiinta. Este intelegerea practica si energia vitala externalizata, care umple atat interiorul (corpul), cat si periferia (constiinta) .” 

Razele noastre personale

Fiecare dintre noi avem mai multe corpuri, corpul fizic fiind doar unul dintre ele. Altele sunt corpul mental si corpul emotional. De asemenea, avem cu totii un Grup Suflet (cea mai mare entitate din care facem parte ca individ, o esenta a personalitatii – modul in care interactionam cu lumea exterioara) si o Monada de care apartinem, adica grupul de suflete angajate toate, ca si noi, in aceeasi misiune pe planeta Pamant. 

O „interpretarea a razei” este ca si o harta astrologicca, descriind doar care dintre cele sapte raze lumineaza asupra fiecaruia dintre cele sapte aspecte ale Sinelui descrise mai sus. Puteti gasi oameni care sa faca acest lucru pentru voi, cautand pe internet. 
Va pot da un exemplu despre un anumit gen de rezultate pe care le pot avea cele sapte raze asupra diferitelor corpuri ale Sinelui vostru.

Deci, hai sa zicem ca al nostru corp emotional este scaldat in energia celei de-a patra raze. Din moment ce aceasta raza este energie emotionala, vom fi dublu afectati emotional de tot ceea ce ni se intampla. Daca cineva ne intreaba ce cautam in viata aceasta, s-ar putea sa raspundem ca noi cautam pacea mintii, iar cel mai inalt criteriu de valoare ar fi probabil frumusetea – aceea care evoca un raspuns emotional de iubire, de multumire, de pace, de armonie si de adevar.

Cum ar fi daca personalitatea noastra ar fi scaldata in energia primei raze? Ei, atunci, chiar si daca avem cele mai sincere motive, tot vom parea ca vrem sa dominam pe altii, ale caror experiente de putere in vietile trecute nu au fost intotdeauna la inaltime!

Se spune: „Cei care pot - fac, iar cei care nu pot - invata pe altii!” 
De fapt, e mult mai corect sa spunem ca, daca Monada voastra este scaldata in energia celei de-a doua raze, cu siguranta ca veti fi, intr-un fel sau altul, educatori, in timp ce, daca aveti parte de energia celei de-a treia raze, veti fi undeva in lumea asta, facand lucrurile sa se intample. 

Acestea sunt doar cateva exemple, iar, in opinia lui RPL, Djwahl Khul spune ca una dintre misiunile noastre in aceasta viata este sa echilibram energia razelor sufletului nostru cu cea a personalitatii.


Invocarea razelor

Cand facem munca interioara, putem chema direct energiile razelor si putem cere Arhanghelilor sa ne trimita energiile de care avem nevoie sa contrabalansam anumite efecte. De exemplu, daca ne simtim indecisi (fapt ce vine de la a patra raza ), fiind tentati sa privim la o intrebare din toate partile, putem chema ajutorul Arhanghelului Mihail si energia primei raze sa ne mobilizeze vointa. 

In mod special, putem cere ca toate energiile care ne influenteaza sa fie intotdeauna in echilibru cu Planul Divin, pentru ca tot ce facem si tot ce gandim sa fie in perfecta concordanta cu iubirea si serviciul pentru altul.

www. Spiritofmaat. com
Cei 72 de Ingeri Pazitori - Kabbala

PROTECTIA INGERILOR

Cei 72 de Ingeri Pazitori (Kabbala)Conform mai multor religii (Christianismul, Judaismul, Hinduismul,Buddhismul, Zoroastrianismul, Islamismul), ingerii sunt fiinte spirituale menite sa ne ocroteasca. In mare parte comuni pentru toate aceste religii, ingerii sunt in numar de 72 si se incadreaza in 9 categorii – conform unor canoane. Impartirea de mai jos este facuta si cu redirectionare/echivalenta in Christianism, conform celor noua ordine angelice – serafimii, heruvimii, domenii, puteri, tronuri, virtuti, principate, arhanghelii, ingerii. – care si ele la randul lor provin din in trei “coruri” – ingerii purei contemplari, ingerii cosmosului, si ingerii lumii ( mai exista un “cor” –ingerii energiei pure – aceasta implicand existenta in fapt a 12 ordine angelice). Conform Kabbalei, fiecare dintre noi avem doi ingeri protectori.

Noi putem invoca oricare dintre acesti ingeri – chiar daca nu sunt “ai nostri” – pentru a le cere ajutor conform virtutilor pe care le guverneaza. Se poate “medita” asupra acestor ingeri, pentru eficienta maxima, intre anumite ore ale zilei. In acest scop se utilizeaza numele lor Judaic, care dealtfel este, in toate cele 72 de cazuri, o repetitie similara de silabe care au o incarcatura energetica specifica. (le veti vedea trecute si in paranteze intr-o forma mai fidela sunetului actual in Hebrew). Am inclus si denumirea latina a acestora. Nu pentru a va confuziona, dar este intersanta interrelatia… mai ales pentru cei care au mai citit pe tema asta.

Cei 72 de Ingeri Pazitori (Kabbala)


I. ORDINUL INGERILOR PUREI CONTEMPLARI

CORUL SERAFIMILOR

1. Deus Exaltator
21–25 martie: VEHUAIAH (VeHaVaYA) – starneste ambitia de a fi cel mai bun, succesul in arta si stiinta. Nativii nascuti sub ocrotirea acestui inger sunt indemanatici, intelepti, atrasi de profesia militara, fiind guveranti de planeta Marte; energie abundenta. (guverneaza deasemenea pe cei nascuti la: 20 martie, 31 mai, 11 august, 22 octombrie, 2 ianuarie)

2. Deus Auxiliator
26–30 martie: JELIEL (YoLaYoEL) – faciliteaza limpezimea mintii, odihna, tonusul intelectual. Cei nascuti sub influenta lui au un spirit vessel, au maniere gentile si sunt pasionati in intimitate. Guverneaza pacea in cadrul cuplului. (guverneaza de asemenea pe cei nascuti la: 21 martie, 1 iunie, 12 august, 23 octombrie si 3 ianuarie)

3. Deus Spes
31 martie–4 aprilie: SITAEL (SaYoTeEL) – favorizeaza respectul pentru propriul cuvant dat, onoarea si punctualitatea. Nativii nascuti sub acest inger sunt protejati de arme, animale salbatice si adeversitati. Iubitori de adevar si oricand disponibili sa ajute. (de asemenea, guverneaza pe cei nascuti la: 22 martie, 2 iunie, 13 august, 24 octombrie, 4 ianuarie)

4. Deus Absconditus
5–9 aprilie: ELEMIAH (ALaMeYa) – putere de discernamant, de decizie, optiune profesionala justa. Guverneaza calatoriile, in special maritime; descoperirile. Nativii sunt antreprenori, fericiti cu ceea ce infaptuiesc. (protejeaza si pe cei nascuti la: 23 martie, 3 iunie, 14 august. 25 octombrie, 5 ianuarie)

5. Deus Salvator
10–14 aprilie: MAHASIAH (MeHeShiYA) – imprima o puternica forta morala si un simt clar spre armonie, spre puterea de a ierta greselile celorlalti. Acest inger guverneaza stiintele inalte, filosofia oculta, teologia, artele. Nativii au abilitatea de a invata cu multa usurinta; amatori de mici placeri. (guverneaza si peste: 24 martie, 4 iunie, 14 august, 26 octombrie, 6 ianuarie)

6. Deus Laudabilis
15–20 aprilie: LELAHEL (LaLaHe EL) – mare deschidere spre arta si stiinta (cu precadere spre muzica, filologie si matematica). Acest inger favorizeaza dragostea, faima, cunoasterea, videcarea bolilor, ambitia, averea. Nativii pot deveni renumiti prin talentele si actiunile proprii; iubesc conversatia. (guverneaza si nativii din: 25 martie, 5 iunie, 15 august, 27 octombrie, 7 ianuarie).

7. Deus Longanimis
21–25 aprilie: ACHAIAH (AChaAYA) – succes in executarea muncilor dificile (fizice sau intelectuale). Simt practic deosebit si puterea de a lupta contra lenei si a delasarii; perseverenta, energie, disciplina. Acest inger guverneaza rabdarea, secretele naturii, pasiunea pentru invatatura; influenteaza propagarea cunoasterii si a industriei. Nativii vor descoperi multe aplicatii utile ale artelor. ( guverneaza de asemenea pe cei nascuti la: 26 martie, 6 iunie, 16 august, 28 octombrie, 8 ianuarie).

8. Deus Adorandus
26–30 aprilie: CAHETEL (ChHeTeEL) – faciliteaza elocinta si rigurozitatea comunicarii in scris (literatura, presa, acte si traduceri oficiale). Acest inger serveste ca sa obtina benecuvantarea lui Dumnezeu si sa alunge spritele rele; inspira omul sa se ridice spre divinitate. Nativii vor iubi muca, agricultura, vanatoarea, viata la tara si vor fi foarte activi in ceea ce intreprind. (de asemeni, influenteaza pe cei nascuti la: 27 martie, 7 iunie, 17 august, 29 ocotmbrie, 9 ianuarie)


CORUL HERUVIMILOR

9. Deus Misericors
1–5 mai: HAZIEL (HeZaYoEL) – favorizeaza obtinerea favorurilor din partea persoanelor cu influenta, guverneaza buna credinta si reconcilierea. Nativii sunt isi onoreaza cuvantul dat si iarta cu usurinta. (sub influenta lui, si cei nacuti la: 28 martie, 8 iunie, 19 august, 30 octombrie, 10 ianuarie)

10. Deus Propitiabilis
6–10 mai: ALADIAH (LaDaYA) – vegheaza asupra puterii de cainta; asupra spalarii pacatelor prin safarsirea unor fapte bune. Acest inger apara impotriva bolilor si influenteaza recuperearea din boala. Nativii se bucura de o buna sanatate, vor fi multumiti de sine insisi, apreciati de cei din jur; vor frecventa cele mai sofisticate cercuri. (guverneaza si nativii din: 29 martie, 9 iunie, 20 august, 31 octombrie, 11 ianuarie)

11. Deus Exaltandus
11-15 mai: LAUVIAH (LaAVaYA) – protejeaza omul de gelozie, “limbi ascutite”, intrigi si certuri familiale. Acest inger guverneaza faima; influeteaza oamenii mari, intelepti, eruditi si cei care devin faimosi prin propriile forte. (deasemenea, guverneaza peste cei nascuti la: 30 martie, 10 iunie, 1 noiembrie, 12 ianuarie)

12. Deus Refugium
16-20 mai: HAHAIAH (HeHeAYA) – favorizeaza revelatiile si studiile oculte, arta premonitiei. Acest inger guverneaza peste vise si mistere ascuse muritorilor de rand. Nativii sunt gentili, afabili, discreti, sprirituali. (deasemeni, peste nativii din: 31 martie, 11 iunie, 22 august, 2 noiembrie, 13 ianuarie)

13. Deus Super omnia decantabils
21–25 mai: YEZALEL (YoZaLaEL) – inlatura infidelitatea conjugala, da o memorie buna si putere de munca. Guverneaza peste prietenie, reconciliere. Nativii invata cu mare usurinta, vor avea amintiri frumoase si se vor distinge prin arta conversatiei. (guverneaza si pe cei nascuti la: 1 aprilie, 12 iunie, 23 august, 3 noiembrie, 14 ianuarie)

14. Deus Custos & Servator
26–31 mai: MEBAHEL (MeBeHe) – este ingerul justitiei si al onoarei; protejeaza omul de marturii false, de intrigi. Nativii nascuti sub acet inger vor iubi justitia si se vor distinge in avocatura. Iubesc adevarul si cauzele drepte. (guverneaza de asemenea si pe cei nascuti la:2 aprilie, 13 iunie, 24 august, 4 noimebrie, 15 ianuarie)

15. Deus Sublenator
1–4 iunie: HARIEL (HeReYoEL) – dezvolta sentimentele religioase, spiritualitatea, meticulozitatea si delicatetea. Guverneaza stiinta si artele; influenteaza descoperiri si metodologii utile. Nativii vor cauta compania oamenilor de calitate si se vor distinge prin puritatea lor morala. (vegheaza deasemenea si asupra celor nascuti la: 3 aprile, 14 uinie, 25 august, 5 noiembrie, 16 ianuarie)

16. Deus Erector
5–9 iunie: HAKAMIAH (HeKoMeYA) – permite individului calatoriile si viata in locul in care i se potriveste cel mai bine. Guverneaza capete incoronate, militari distinsi; tot ceea ce tine de geniul razboiului. Nativii sunt sinceri, loiali, cu un caracter brav, dedicati obligatiilor si pasionali in iubire. (sub infleunta lui si nativii din:4 aprilie, 15 iunie, 26 august, 6 noiembrie, 17 ianuarie)


CORUL TRONURILOR

17. Deus Mirabils
10–15 iunie: LAUVIAH 2 (LaAVaYA) – ajuta enorm in dragoste, in implinirea sentimentelor; alunga insomniile. Acest inger ajuta in depasirea tristetilor, tulburarilor de orice fel. Guverneaza peste stiintele inalte si revelatiile prin vise; descoperiri uimitoare. Nativii vor iubi muzica, poezia, literatura si filosofia. (si pentru nativii din: 5 aprilie, 16 iunie, 27 august, 7 noiembrie, 18 ianuarie)

18. Deus Invocandus
16–20 iunie: CALIEL (ChaLaYoEL) – apara inocenta, da omului puterea de a lupta contra rautatilor. Acest inger permite iesirea adevarului la suprafata. Nativii vor fi extrem de corecti, integri, vor iubi adevarul si se vor distinge in magistratura. (guverneaza si peste nativii din: 6 aprilie, 17 iunie, 28 august, 8 noiembrie, 18 ianuarie)

19. Deus Festinus ad audiendum
21–25 iunie: LEUVIAH (LaVaVaYA) – ii inspira pe poeti, pe muzicieni si pe pictori; imprima individului o sensibilitate deosebita. Acest inger guverneaza peste memorie, inteligenta. Nativii sunt placuti, amabili, plini de viata, modesti, cu abilitatea da a depasi adeversitati de orice fel; iertatori. (ocroteste si pe cei nascuti la: 7 aprilie, 18 iunie, 29 august, 9 noiembrie, 20 ianuarie)

20. Deus Redemptor
26 iunie–30 iunie: PAHALIAH (PeHeLaYA) – sub protectia acestui inger, cei care “ratacesc”prin viata, sunt ajutati sa redevina lucizi; in acelasi timp, ei au curajul marilor schimbari. Guverneaza religia, teologia, moralitatea, castitatea, puritatea, vocatia ecleziastica. Nativii vor depasi fortele egoului. (si peste cei nascuti la: 8 aprilie, 19 iunie, 30 august, 10 noiembrie, 21 ianuarie)

21. Deus Solus
1–5 iulie: NELCHAEL (NuLaChaEL) – ingerul artistilor si al oamenilor de stiinta (atat abstracte cat si exacte) filologi, istorici, sociologi, astronomi, geografi. Inflenteaza pe cei intelepti si pe filosofi. Protejeaza impotriva calomniatorilor, vrajilor. Nativii iubesc poezia, si literatura si sunt pasionati de studiu; se pot distinge si ca matematicieni. (guverneaza si peste cei nascuti la: 9 aprilie, 20 iunie, 31 august, 11 noiembrie, 22 ianuarie)

22. Deus Dextera
6–10 iulie: IEIAIEL (YoYoYoEL) – ajuta la conservarea memoriei, si la dezvoltarea simtului onoarei. Guverneaza peste avere, renume, diplomatie, comert, calatorii pe mare – descoperiri si expeditii. Nativii vor iubi comertul, vor fi antreprenori si se vor distinge prin idei lieberale si filantropice. (guverneaza  si pe cei nascuti la: 10 aprilie, 21 iunie, 1 septembrie, 12 noiembrie, 23 iuanuarie)

23. Deus Declinans malum
11–15 iulie : MELAHEL (MeLaHeEL) – vegheaza asupra activitatilor politice si a afacerilor private. Guverneaza apa, roadele pamantului si vindecarea prin tratamente naturiste (plante); protejeaza impotriva armelor si ocroteste in calatorii. Nativii sunt determinati, muncitori si onorabili. (ocroteste si pe cei nascuti la: 11 aprilie, 22 iunie, 2 septembrie, 13 noiembrie, 24 ianuarie)

24. Deus Bonus ex seipso
16 – 20 iulie: HAHIUIAH (CheHeVaYA) – protectie impotriva hotilor, asasinilor si animalelor periculoase; calmeaza conflictele familiale. Acest inger guverneaza peste cei exilati, prizonieri fugitivi sau condamnati si le ofera acestora sansa de a reveni pe drumul drept. Nativii iubesc adevarul, stiintele eaxcte, sunt sinceri in ceea ce spun si infaptuiesc. (guverneaza si peste nativii din: 12 aprilie, 23 iunie, 3 septembrie, 14 noiembrie, 25 ianuarie)


II. ORDINUL INGERILOR COSMOSULUI

CORUL DOMENIILOR 

25. Deus Largitor
21–25 iulie: NITH – HAIAH (NuTaHeYA) – guverneaza stiintele oculte; intelepciunea pentru a descifra secretele ascunse. Influenteaza revelatiile prin visuri; sprijina cautatori ai adevarului, pacii, solitudinii. Nativii sunt intelepti si au darul de a descifra mistere ascunse; iubitori de adevar. (guverneaza si nativii din: 13 aprilie, 24 iunie, 4 septembrie, 15 noiembrie, 26 ianuarie)

26. Deus Auditor in abscondito
26 – 30 iulie: HAAIAH (HeAAYA) – ajuta in obtinerea victoriei la procese juridice, in dispute si polemici, in impunerea punctului de vedere. Acest inger ocroteste pe toti cei care cauta adevarul; ii stimuleaza pe oameni sa se apropie de divinitate. Guverneaza peste tot ce tine de diplomatie, pacturi politice sau de pace, curieri, comunicatii, expeditii secrete. Nativii vor inclina spre orice tine de juridic sau politic. (ocroteste si pe cei nascuti la: 14 aprilie, 25 iunie, 5 septembrie, 16 noiembrie, 27 ianuarie)

27. Deus Propulsator
31 iulie–4 august: ERATEL (YoReTaEL) – apara inocenta, asigura succesul in actiunile savarsite in numele dreptatii. Guverneaza propagarea “luminii”, civilizatiei, libertatii. Nativii iubesc pacea, justitia, stiintele si artele; afinitate deosebita pentru literatura, in care se poate si distinge. (guverneaza si peste cei nascuti la: 15 aprilie, 26 iunie, 6 septembrie, 17 noiembrie, 28 ianuarie)

28. Deus Sublator malorum
5–9 august: SEHEIAH (ShiAHeYA) – protectie impotriva accidentelor, incendiilor, cutremurelor, dezvolta prudenta. Guverneaza sanatatea, longevitatea, simplitatea, judecata. Nativii vor avea o judecata dreapta si vor actiona doar prudent, circumspect. (ocroteste si pe cei nascuti la: 16 aprilie, 27 iunie, 7 septembrie, 18 noiembrie, 29 ianuarie)

29. Deus Expectatio
10–14 august: REIIEL (ReYoYoEL) – dezvolta puterea de convingere, perseverenta si simtul juridic. Acest asigura protectia in fata dusmanilor – vizibili sau invizibili – si acorda zel si virtute pentru propagarea adevarului. Guverneaza simtul religios, filosofia divina, meditatia. Nativii se vor distinge prin virtutea cu care vor sluji binele/adevarul, pietatea. (ocroteste si pe cei din: 17 aprilie, 28 iunie, 8 septembrie, 19 noiembrie, 30 ianuarie)

30. Deus Patiens
15–19 august: OMAEL (AVaMeEL) – protejeaza relatiile intre parinti si copii. Guverneaza peste intreg regnul animal si perpetuarea lui. Confera rabdare si rezistenta in fata disperarii, parerilor de rau. Nativii vor fi doctori, ghirurgi, chimisti; se vor distinge mai ales in anatomie si medicina. (ocroteste si pe cei nascuti la: 18, aprilie, 29 iunie, 9 septembrie, 20 noiembrie, 18 ianuarie)

31. Deus Doctor
20–25 august: LECABEL (LaChaBe EL) – favorizeaza afacerile, banii, prosperitatea, calmul. Guverneaza cunoasterea, vegetatia, agricultura. Nativii vor iubi astronomia, matematica, geometria; se vor distinge prin idei briliante, vor rezolva cele mai dificile probleme si talentele lor vor fi averea lor. (ocroteste si pe nativii din: 19 aprilie, 30 iunie, 10 septembrie, 21 noiembrie, 1 februarie)

32. Deus Rectus
26 – 30 august: VASIARIAH (VaShiReYA) – vegheaza asupra bunei memorii si asupra usurintei exprimarii. Guverneaza si justitia; influenteaza executivi legali, magiastrti, avocati. Nativii vor avea o memorie excelenta si vor vorbi cu elocventa; amiabili, spirituali si modesti. (ocroteste si pe cei nascuti la: 20 aprilie, 1 iulie, 11 septembrie, 22 noiembrie, 2 februarie)


CORUL PUTERILOR

33. Deus Omnium cognitor
31 august–4 septembrie: YEHUIAH (YoCheVaYA) – favorizeaza prudenta si tactul in relatia cu sefii sau cu sbalternii (dupa caz). Inlesneste identificarea rafuactorilor. Nativii isi vor indeplini sarcinile si obligatiile cu daruire; simt al onoarei. (guverneaza si peste nativii din:21 aprilie, 2 iulie, 12 septembrie, 23 noiembrie, 3 februarie)

34. Deus Clemens
5 – 9 septembrie: LEHAHIAH (LaHeCheYA) – asigura forta, vointa, intuitia, rezistenta la stress. Acest inger guverneaza peste capete incoronate, nobilime si mentine intelegere si pace intre acestia; impotriva certurilor. Nativii se vor bucura intotdeauna de trecere in fata autoritatilor, persoanelor sus-puse pe bun merit. ; sunt devotati, intuitivi, confidenti. (ocroteste si pe cei din: 22 aprilie, 3 iulie, 13 septembrie, 24 noiembrie, 4 februarie)

35. Deus Gaudiosus
10–14 september: CHAVAKIAH (ChaVaKoYA) – faciliteaza impacarile, concesiile, puterea de a ierta si de a uita. Guverneaza succesiunile, toate agrementele fiananciare. Nativii sunt loiali, devotati, iubesc pacea si o vor cauta la orice pret; vor rasplati pe cei care-i sunt fideli si care lucreaza pentru el. (guverneaza si peste cei nascuti la: 23 aprilie, 4 iulie, 14 septembrie, 25 noiembrie, 5 februarie)

36. Deus Honorabilis
15–19 septembrie: MENADEL (MeNuDaEL) – ajuta la incadrarea intr-un mediu compatibil cu persoana, apara sanatatea si dezvolta curajul. Guverneaza impotriva calomniei si pentru a aduce exilati inapoi la pamantul natal; recuperarea bunurilor pierdute, aducerea vestilor pentru cei care le asteapta de multa vreme. Nativii sunt temerari, drepti si se dedica actiunilor caritabile. (ocroteste si pe cei nascuti la 24 aprilie, 5 iulie, 15 septembrie, 26 noiembrie, 6 februarie)

37. Deus Dominus Virtutum
20–24 septembrie: ANIEL (AnuYoEL) – favorizeaza cariera diplomatica, entuziasmul profesional, elocinta, victoria. Guverneaza stiintele si arta, releva secretele naturii, inspira filosofi si savanti. Nativii vor dodandi celebritate prin propriile talente sau iluminari si se vor distinge printre cei intelepti. (guverneaza si pe nativii din: 25 aprilie, 6 iulie, 16 septembrie, 27 noiembrie, 7 februarie)

38. Deus Spes omnium finium terrae
25–29 septembrie: HAAMIAH (CheAMeYA) – apara omul de fraude, lovituri socante, de arme, de animale salbatice si de cosmaruri. Acest inger guverneaza tot ce legat de cultul religios, tot ce tine de Dumnezeu; protejeaza pe cei care cauta adevarul. Nativii vor fi atrasi de religie, teologie, adevar. (ocroteste si pe cei nascuti la: 26 aprilie, 7 iulie, 17 septembrie, 28 noiembrie, 8 februarie)

39. Deus Velox ad condonandum
30 septembrie–4 octombrie: REHAEL (ReHeAEL) – grabeste vindecarea fizica si psihica, cicatrizarea ranilor, revenirea rapida din socuri. Guverneaza si relatiile filiale, paterne; asigura sanatate si longevitate. Nativii au darul de a transforma situatii negative in oportunitati sau binecuvantari; li se indeplinesc toate dorintele; sunt sanatosi si rezistenti. (guverneaza deasemenea si pe cei nascuti la: 27 aprilie, 8 iulie, 18 septembrie, 29 noiembrie, 9 februarie)

40. Deus Vivum laetificans
5–9 octombrie: IEIAZEL (YoYoTaEL ) – favorizeaza operele artistice si lucrarile stiintifice, aduce luciditatea si vointa. Acest inger guverneaza peste librarii, carti, oameni ai literelor. Nativii vor avea darul vorbirii, elocintei; vor iubi designul; stiintele in general. (ocroteste si pe cei din: 28 aprilie, 9 iulie, 19 septembrie, 30 noiembrie, 10 februarie)


CORUL VIRTUTILOR

41.Deus Triunus
10–14 octombrie: HAHAHEL (HeHeHe EL) – putere de decizie, de a se uita in locul potrivit la timpul potrivit. Acest inger guverneaza peste Christianitate, misionari, ecleziasti. Nativii sunt mari la suflet, sunt in serviciul lui Dumnezeu; energetici, activi, neinfricati. (ocroteste si pe cei nascuti la: 29 aprilie, 10 iulie, 20 septembrie, 1 decembrie, 11 februarie)

42. Deus Quis sicut ille
15–19 octombrie: MIKAEL (MeYoChaEL) – vegheaza supra calatoriilor, proiectelor artistice si sanatatii. Acest inger guverneaza monarhii, nobilimea si ii protejeaza impotriva uzurpatorilor. Nativii se vor implica in afaceri politice, diplomatice unde se vor si distinge professional; atrasi de secrete, curiosi. (guverneaza deasemenea pe cei nascuti la: 30 aprilie, 11 iulie, 21 septembrie, 2 decembrie, 12 februarie)

43. Deus Rex Dominator
20–24 octombrie:VEUALIAH (VaVaLaYA) – asigura succesul in cause drepte, in disputele onorabile si in batalii. Acest inger guverneaza peste pace si eliberarea din sclavie, prizonierat; influenteaza prosperitatea imperiilor, a regilor. Nativii vor iubi carierea si gloria militara, vor fi atrasi de tot ce tine de geniul razboiului. Se vor distinge prin arme si vor atrage confidenta celui pe care il servesc. (ocroteste si nativii din: 1 mai, 12 iulie, 22 septembrie, 3 decembrie, 13 februarie)

44.Deus Aeternum, manens
25–29 octombrie:IELAHIAH (YoLaHeYA) – dezvolta curajul, favorizeaza proiectele indraznete. Acest inger protejeaza impotriva armelor, proceselor, favorizeaza castigul de cauza, Victoria. Nativii vor iubi calatoriile din care vor invata foarte mult. Vor avea success in tot ce intreprind; se vor distinge in cariera militara; curajosi. (guverneaza si pe nativii din: 2 mai, 13 iulie, 23 septembrie, 4 decembrie, 14 februarie)

45.Deus Motor omnium
30 octombrie–4 noiembrie: SEALIAH (SaALaYA) – asigura o sanatate buna, dezvolta puterea de studiu si memoria. Acest inger ridica moralul tuturor celor care au fost umiliti sau cazuti; guverneaza peste vegetatie, aduce si propaga viata. Nativii vor avea o mare pasiune pentru a invata si vor avea parte de multe resurse si inlesniri; au multe aptitudini. (ocroteste si pe cei nascuti la: 3 mai, 14 iulie, 24 septembrie, 5 decembrie, 15 februarie)

46. Deus Revelator
5–9 noiembrie: ARIEL (AReYoEL ) – favorizeaza revelatiile, creativitatea, inovatiile, curajul opiniei personale, originalitatea. Acest inger faciliteaza descoperirea comorilor ascunse, releva secretele naturii si inlesneste succesul celor care cauta ceva anume. Nativii au un spirit subtil si puternic, au abilitatea de a rezolva cele mai grele situatii; vor fi discreti si circumspecti. (ocroteste si pe cei nascuti la: 4 mai, 15 iulie, 25 septembrie, 6 decembrie, 16 februarie)

47.Deus Iustus Iudex
10–14 noiembrie: ASALIAH (AshiLaYA) – calauzeste omul spre cunoasterea adevarului, spre ideile benefice. Guverneaza justitia, iesirea la iveala a adevarului, a secretelor ascunse. Nativii au un caracter placut, sunt avizi de curiozitate, drepti, spirituali; contempla tot ce este divin. (guverneaza deasemenea si pe cei nascuti la: 5 mai, 16 iulie, 26 septembrie, 7 decembrie, 17 februarie)

48.Deus Pater mittens
15–19 noimbrie: MIHAEL (MeYoHEL) – vegheaza asupra armoniei conjugale si a pacii; confera premonitie si inspiratii secrete. Acest inger guverneaza peste perpetuarea generatiilor, a vietii; influenteaza relatiile de prietenie. Nativii sunt pasionati de iubire si tot ce este placut in general. (guverneaza deasemenea si peste cei nascuti la:6 mai, 17 iulie, 27 septembrie, 8 decembrie, 18 februarie)


III. ORDINUL INGERILOR LUMII

CORUL PRINCIPATELOR

49. Deus Magnus & exelsus
20–27 noiembrie: VEHUEL (VaHeVaEL) – alina durerile, calmeaza crizele de nervi, atenueaza stresul. Acest inger guverneaza peste oameni mari, care se ridica si se disting prin fortele proprii. Nativii vor avea o natura sensibila si generoasa; se vor distinge in literatura, jurisdictie si diplomatie. (ocroteste si pe cei nascuti la: 7 mai, 18 iulie, 28 septembrie, 9 decembrie, 19 februarie)

50. Deus Iudex misericors
25–29 noiembrie: DANIEL (DaNuYoEL ) – oamenii nascuti sub protectia acestui inger imbatranesc greu si isi pastreaza mult timp frumusetea. Acest inger guverneaza peste justitie, avocati, magistrati; confera inspiratie celor care sunt in dubiu, putere de discernamant; consolare. Nativii nascuti sub influenta lui vor avea spirit antreprenorial, vor iubi literatura si se vor distinge prin elocventa. (guverneaza deasemenea si pe cei nascuti la: 8 mai, 19 iulie, 29 septembrie, 10 decembrie, 20 februarie)

51. Deus Secretus impenetrabilis
30 noiembrie–4 decembrie: HAHASIAH (HeCheShiYA ) – imprima capacitati paranormale, dragostea pentru stiintele oculte. Guverneaza peste chimie, fizica si elevarea spirituala, descifrarea misterelor; releva secretele naturii – piatra filosofala, fizica si medicina universala. Nativii vor fi atrasi de proprietatile atribuite celor trei regnuri, care il vor conduce la decoperiri folositoare umanitatii; se vor distinge in medicina prin cure miraculoase. (ocroteste si pe nativii nascuti la: 9 mai, 20 iulie, 30 septembrie, 11 decembrie, 21 februarie)

52. Deus Caligine tectus
5–9 decembrie: IMAMIAH (AMeMEYA) – asigura protectia in calatorii, distruge puterea dusmanilor. Guverneaza calatoriile in general si prizonierii care se caiesc pentru faptele lor; influenteaza pe cei care cauta adevarul si buna credinta. Nativii vor avea un temperament foarte puternic, viguros; vor primi cu rabdare si curaj orice adversitate; vor infaptui tot ceea ce-si propun cu mare usurinta; iubesc munca. (guverneaza si peste cei nascuti la: 10 mai, 21 iulie, 1 octombrie, 12 decembrie, 22 februarie)

53. Deus Superborum depressor
10–14 decembrie: NANAEL (NuNuAEL) – ii inspira pe autorii marilor opere, imbunatateste memoria. Acest inger guverneaza peste stiintele inalte; inspira oameni religiosi, profesori, magistrati. Nativii vor avea o conduita melancolica, vor fi solitari, inclinati spre odihna si meditatie si se vor distinge in stiintele abstracte. (guverneaza deasemenea si peste cei nascuti la: 11 mai, 22 iulie, 2 octombrie, 13 decembrie, 23 februarie)

54. Deus Rex coelestis
15–19 decembrie: NITHAEL (NuYoTaE) – viata lunga, sanatate de fier, rezistenta la stress. Guverneaza regii, conducatorii, ecleziastii. Nativii vor deveni faimosi prin scrierile si elocventa lor; vor dobandi reputatie printre cei intelepti; se vor distinge prin propriile lor virtuti. (ocroteste si pe cei nascuti la: 12 mai, 23 iulie, 3 octombrie, 14 decembrie, 24 februarie)

55. Deus Sempiternus
20–24 decembrie: MEBAHIAH (MeBeHeYA ) – forta morala si spirit religios; fecunditate deosebita. Acest inger guverneaza moralitatea si religia si pe cei care o raspandesc. Nativii se vor distinge prin faptele lor bune, pietate, zel pentru a-si onora sarcinile in fata lui Dumnezeu si a omului. (guverneaza si peste cei nascuti la: 13 mai, 24 iulie, 4 octombrie, 15 decembrie, 25 februarie)

56. Deus Fulciens omnia
25-30 decembrie: POIEL (PeVeYoEL) – asigura celebritatea, norocul, intelepciunea, acorda toate facilitatile din lume. Este un inger “prolific” – cei care se nasc sub protectia lui sunt de invidiat! – guverneaza faima, averea si filosofia. Nativii vor fi stimati pentru modestia lor, moderarea si umorul placut. (ocroteste si pe cei nascuti la:14 mai, 25 iulie, 5 octombrie, 16 decembrie, 26 februarie)


CORUL ARHANGHELILOR

57. Deus Amabilis
31 decembrie–3 ianuarie: NEMAMIAH (NuMeMeYA) – poarta noroc in special in batalii si dispute. Acest inger guverneaza peste prosperitate si eliberarea prizonierilor; peste marii capitani, amirali, generali si, in general, peste toti care lupta pentru o cauza dreapta. Nativii iubesc cariera militara si se vor distinge prin actiunile lor, curaj, spirit si munca grea. Aduce luciditate si realism. (guverneaza deasemenea si peste cei nascuti la: 15 mai, 26 iulie, 6 octombrie, 17 decembrie, 27 februarie)

58. Deus Auditor gemituum
4–8 ianuarie: IEIALEL (YoYoLaEL) – da o incredibila capacitate de vindecare (chiar in cazul bolilor grave), mai ales in ceea ce priveste ochii (care sunt foarte bine protejati). Acest inger guverneaza peste vindecarea bolilor si deznadejdilor. Vegheaza peste comercianti, iesirea la suprafata a adevarului si foc – influenteaza armurierii, metalurgistii. Nativii se vor distinge prin curaj si caracter puternic; vor fi pasionati de Venus. (ocroteste si pe cei nascuti la: 16 mai, 27 iulie, 7 octombrie, 18 decembrie, 28 februarie)

59. Deus Omnia penetrans
9–14 ianuarie: HARAHEL (HeReChe)EL – asigura bunul mers al afacerilor curente si mondene, spontaneitate, simtul umorului. Guverneaza averile, bancile, tipografiile, arhivele si cartile; previne sterilitatea femeilor si favorizeaza nastera copiilor obedienti. Nativii vor fi pasionati de stiinte in general, activi si prolofici in business; vor fi bogati. (ocroteste si pe cei nascuti la: 17 mai, 28 iulie, 8 octombrie, 19 decembrie, 1 martie)

60. Deus Sublevans opressos
15–19 ianuarie: MITZRAEL (MeTzaReEL) – faciliteaza vindecarea in cazul maladiilor psihice. Rezistenta la stress, cumpatare. Guverneaza peste cei bolnavi mental si pentru eliberarea celor persecutati; influenteaza oameni ilustri, talentati si virtuosi. Nativii se vor bucura de toate calitatile frumoase ale corpului si spiritului; se vor distinge prin virtutile lor, umorul placut. Vor avea viata lunga. (ocroteste si pe cei nascuti la: 18 mai, 29 iulie, 9 octombrie, 20 decembrie, 2 martie)

61. Deus Super omne nomen
20–24 ianuarie: UMABEL (VaMeBeEL) – favorizeaza relatiile prietenesti si calatoriile. Acest inger guverneaza astronomia si fizica; influenteaza pe toti cei care se dedica acestor discipline. Nativii au o pasiune deosebita pentru astrologie si fizica. Vor iubi calatoriile si micile placeri; vor avea o inima foarte sensibila si vor suferi din dragoste. (guverneaza deasemenea si peste nativii din: 19 mai, 30 iulie, 10 octombrie, 21 decembrie, 3 martie)

62. Deus Ens supremum
25–29 ianuarie: IAH-HEL (YoHeHeEL) – cumintenie si credinta religioasa; buna intelegere in familie, deschidere spirituala, profunzime. Acest inger guverneaza filosofii, iluminatii si pe cei care vor sa se retraga din lume; dobandirea intelepciunii. Nativii vor iubi linistea si solitudinea; isis vor indeplini datoriile si se vor distinge prin modestie si virtute. (guverneaza si pe cei nascuti la: 20 mai, 31 iulie, 11 octombrie, 22 decembrie, 4 martie)

63. Deus Mansuetus
30 ianuarie–3 februarie: ANAUEL (AnuVaEL) – protejaza activitatile economice, apara omul de accidente. Acest inger protejeaza de accidente, vindeca bolnavii; guverneaza comertul, institutiile bancare, bankerii, oamenii de afaceri. Nativii vor avea un spirit subtil si ingenios; se vor distinge prin afacerile si actiunile lor. (ocroteste si pe cei nascuti la: 21 mai, 1 august, 12 octombrie, 23 decembrie, 5 martie)

64. Deus Vivificans
4–8 februarie: MEHIEL (MeCheYoEL) – ii inspira pe scriitori, da putere de analiza si castig de cauza in dispute. Acest inger asigura protectia de animale salbatice; guverneaza savanti, profesori, oratori, scriitori. Nativii se vor distinge in literatura si vor face fata la toate adversitatile. (guverneaza deasemenea peste cei nascuti la: 22 mai, 2 august, 13 octombrie, 24 decembrie, 6 martie)


CORUL INGERILOR

65. Deus Fons Sapientiae
9–13 februarie: DAMABIAH (DaMeBeYA) – ii apara pe marinari, sporeste curajul si rezistenta la frig. Protejeaza de vraji. Guverneaza marile, oceanele, apele, marinarii, expeditii marine, pescuitul. Nativii se vor distinge in afaceri marine, prin expeditii, descoperiri si va dobandi avere. (ocroteste si pe cei nascuti la 23 mai, 5 august, 14 octombrie, 25 decembrie, 7 martie)

66. Deus Omnia pascens & lactens
14–18 februarie: MANAKEL (MeNuKoEL) – asigura un somn placut, fara cosmaruri. Favorizeaza visele premonitorii. Guverneaza peste vegetatie, animale acvatice; influenteaza vindecarea, mai ales a epilpsiei, somnul si visele. Nativii se vor bucura de toate calitatile frumoase ale corpului si spiritului; vor starni in jurul lor prietenie si generozitate in oameni gratie caracterului lor foarte placut. (protejeaza si pe cei nascuti la 24 mai, 4 august, 15 octombrie, 26 decembrie, 8 martie)

67. Deus Deliciae filiorum hominum
19–23 februarie: EIAEL (AYoAEL) – cumintenie, intelepciune, viata lunga, credinta religioasa, puritate sufleteasca. Acest inger serveste intru a obtine intelepciune si consolare in fata adversitatilor. Guverneaza peste schimbare, prezervare si viata lunga; influenteaza stiintele oculte. Nativii vor deveni iluminati in spiritul lui Dumnezeu. Vor iubi solitudinea si se vor distinge in stiintele inalte, in mod special astronomie, fizica si filosofie. (ocroteste si pe cei nascuti la: 25 mai, 5 august, 16 octombrie, 27 decembrie, 9 martie)

68. Deus Liberalissimus Dator
24–29 februarie: HABUHIAH (CheBeVaYA) – asigura o sanatate buna, favorizeaza fecunditatea, calmul, armonia. Acest inger guverneaza agricultura si fecunditatea, vegheaza peste sanatate si vindecare. Nativii vor iubi viata la tara, vanatoarea si tot ce se leaga de forta pamantului. (guverneaza deasemenea si pe cei nascuti la: 26 mai, 6 august, 17 octombrie, 28 decembrie, 10 martie)

69. Deus Omnia viden
1–5 martie: ROCHEL (ReAHeEL) – inclinatie spre justitie; simtul echilibrului si dreptatii foarte dezvoltat. Acest inger faciliteaza gasirea obiectelor pierdute sau a celor care le-au luat; guverneaza peste faima, avere si mosteniri; influenteaza magistrati, avocati, notary. Nativii se vor distinge in justitie; vor avea o morala inalta. (ocroteste si pe cei nascuti la: 27 mai, 7 august, 18 octombrie, 29 decembrie, 11 martie)

70. Deus Verbo omnia producens
6–10 martie: IABAMIAH (YoBeMeYA) – acorda sanse multiple coruptilor viciosilor care vor sa se purifice; le da vointa de a se scutura de apucaturile rele. Guverneaza natura si oamenii, pe cei care vor sa evolueze spiritual si sa se regenereze si sa intre in armonie cu natura, cu divinitatea. Nativii se disting prin geniu; vor face parte dintre cei mai mari iluminiati ai filosofiei. (guverneaza deasemenea si pe cei din: 28 mai, 19 octombrie, 30 decembrie, 12 martie)

71. Deus Dominus universorum
11–15 martie: HAIAIEL (HeYoYoEL) – da curaj si sange rece in fata primejdiilor. Acest inger protejeaza de ceea ce este malefic, de opresiuni. Confera victorie si pace; influenteaza armele, arsenalele, fortaretele, tot ce se leaga de geniul militar. Nativii vor avea multa energie, se vor distinge in militarie sau in tot ce tine de curajul actiunilor; au abilitati profetice, de iluminare. (guverneaza si peste nativii nascuti la: 29 mai, 9 august, 20 octombrie, 31 decembrie, 13 martie)

72. Deus Finis universorum
16–20 martie: MUMIAH (MeVaMeYA) – favorizeaza operatiunile secrete si vocatia pentru medicina, chime si zoologie. Acest inger facilitaeza succesul si finalizarea tuturor lucrurilor. Nativii se vor distinge in medicina. Vor deveni faimosi prin cure miraculoase pe care le vor descoperi si se vor dedica in intregime ocrotirii celor bolnavi si saraci; vor descifra secrete ale naturii. (ocroteste si pe cei nascuti la: 30 mai, 10 august, 21 octombrie, 1 ianuarie, 14 martie)sursa: Cataplasme pentru organul mintii


NOTA: Personal consideram sudierea Kabbalei necesara si  obligatorie pentru orice persoana care incearca sa se lamureasca in legatura cu Creatia, Universul, Spiritele, etc, DAR, si aici e un mare DAR...dupa parerea noastra Kabbala trebuie studiata cu precautie si cu atentie, deoarece, desi cunoasterea pe care o cuprinde este veridica si de forta, nu toate "subtilitatile" sunt pentru ochiul neavizat sau neatent si multe intelesuri pot scapa sau pot fi chiar intelese inversat ca si polaritate, daca studiul Kabbalei nu se face de o maniera serioasa. Namaste!

Anca&Catalin Bogdan

PROGRAM INITIERI & EVENIMENTE KARANNA LIGHTWORKERS ACADEMY © - pana la sfarsitul lunii noiembrie -

PROGRAM INITIERI & EVENIMENTE KARANNA LIGHTWORKERS ACADEMY ©
 - pana la sfarsitul lunii noiembrie -


Mai jos aveti lista cu programul nostru pana la sfarsitul acestei luni. Va rugam sa ne trimiteti prin e-mail confirmare, pentru evenimentele la care doriti sa participati, impreuna cu poza, data si locul nasterii, pentru initieri, optimizari si ritualuri. Pentru conferinta on-line va rugam sa completati formularul de inscriere de mai jos. Namaste!


vineri, 16 noiembrie

20:00

ACORDAJ ATMIC BOOST ©
joi, 22 noiembrie
20:00
OPTIMIZARI ENERGETICE


vineri, 23 noiembrie
20:00
CONFERENCE ROOM ON-LINE : 

Subiect: Metode practice de Protectie PSI SI EVALUARI ENERGETICE / CONSILIERE' - GRATUIT

Link inregistrare conferinta: http://www.anymeeting.com/AccountManager/RegEv.aspx?PIID=E950D980824839#.UJ08bzv_axE.facebook 


sâmbătă, 24 noiembrie
20:00
INITIERE SISTEMUL KHYATI © - NIVELUL I


vineri, 30 noiembrie
00:00 
RITUALURI DE TEMPLU
DETALII: ACORDAJ ATMIC BOOST ©

Fondatori: Anca & Catalin Bogdan
Acesta este un acordaj intermediar, de BOOST, pentru cei interesati de Sistemul de Reconectare Divina si Evolutie Spirituala KHYATI © si care nu sunt sau nu doresc sa fie initiati in sisteme energetice de tip Reiki, etc.Acordajul presupune ridicarea vibratiei initiatului pe o banda de energie specifica si superioara celor de tip Reiki. Dupa initiere este foarte probabil sa se declanseze crize de vindecare, deoarece energia initierii provine direct din Sursa, fara modulatii intermediare. De asemenea, initatul, in timpul initierii poate experimenta diverse stari de constiinta, poate avea viziuni sau poate auzi comunicari astrale.Acordajul de Boost pentru SISTEMUL KHYATI © nu consta in implementare de simboluri in aura. 

Acordajul de Boost pentru SISTEMUL KHYATI © reseteaza parametrii corpurilor energetice la nivel profund, inclusiv karmic, pentru ca aceste corpuri energetice sa poata fi acordate si reconectate specific, in cadrul initierilor din Sistemul Khyati ©, pe fiecare nivel de constiinta pe care Sinele Superior si Monada figureaza. 

Mai multe detalii AICIOPTIMIZARI ENERGETICE


Taiere corzi /stringuri energetice malefice
Indepartare spatii, programe, scheme malefice trimise 
Indepartare energii negative din campurile energetice
Indepartare entitati malefice atasate
Indepartare spirite malefice atasate
Curatare energetica a campurilor
Echilibrarea functionalitatii chakrelor si anti-chakrelor
Sigilarea campurilor energetice, pentru protectie
Impamantare
Conectare la Lumina Sursei - D-zeu UNULCONFERENCE ROOM ON-LINE : 

Subiect: Metode practice de Protectie PSI SI EVALUARI ENERGETICE / CONSILIERE' - GRATUIT

Aceasta este o conferinta DEMO, vor putea participa maxim 200 de persoane. Incepand din ianuarie 2013 vom sustine cate o conferinta pe luna, la care vor putea participa maxim 25 de persoane simultan.Conferintele vor avea urmatoarea structura:- in prima parte, aproximativ 45 - 60 min vom prezenta cate un subiect prestabilit.
- in a doua parte, cu o durata de maxim 60 - 90 min, vom raspunde la intrebarile dvs si vom face evaluari energetice si / sau lucrari energetice la distanta, on-line, in situatii urgente.
SISTEMUL KHYATI ©
Fondatori: Anca & Catalin BogdanSistemul KHYATI © este structurat pe 4 nivele, 4 etape de accedere si evolutie a Spiritului intrupat.

Sistemul Khyati © utilizeaza 4 simboluri, aferente celor patru nivele ale sistemului, simboluri primite de la Consiliul celor 12 Batrani prin aspectele manifestate ale Maestrilor Inaltati Serapis Bey, Ishum, Ishtar si Sanat Kumara, precum si de la initiati ai Templului Poseidon din Atlantida (Piramida de Aur din Atlantis).

NIVELUL I: Reîntregirea Sufletului presupune reconectarea şi reasamblarea bucăţilor de suflet pierdute, cedate de bunăvoie sau furate de alţii, în această viaţă sau în alte vieţi. Sufletul este în esenţă suflul divin, partea ta de divinitate ce conexează cu Sinele Superior şi cu Spiritul tău ca un Tot. Sufletul se poate fragmenta în urma unor traume fizice, psihologice sau spirituale.
Simbolul pentru reîntregirea Sufletului este Simbolul ISHUM. Aplicarea acestui simbol în Steaua Sufletului, care se afla la aprox. 15 cm deasupra capului, împreună cu mantra de activare, va readuce la un loc toate bucăţile de suflet pierdute, furate, cedate, etc. Totodată, simbolul ISHUM va scoate din aura şi câmpurile iniţiatului toate bucăţile de suflet care nu îi aparţin şi care, dintr-un motiv sau altul au rămas „agăţate” de acesta.

Mai multe detalii despre Sistemul Khyati ©, AICIRITUALURI DE TEMPLU


"Marturiile unanime ale antichitatii grecesti si latine, cat si traditiile evreiesti si arabe desemneaza Chaldeea si Egiptul ca fiind cele doua leagane ale magiei si astrologiei constituite ca stiinte, cu reguli fixe, rationale si formulate sistematic, asa cum s-au substituit acestea, incepand dintr-o anumita epoca, practicilor mai putin rafinate si poate mai putin savante ale goetiei si divinatiei primitive.

Istoria anumitor credinte si superstitii constituie unul din capitolele cele mai stranii, dar nu mai putin importante, ale istoriei spiritului uman si al evolutiei acestuia. Oricat de ciudate ar fi fost reveriile magiei si ale astrologiei, oricat de departe suntem noi acum, datorita progresului stiintelor, de ideile pe care le-au inspirat, aceste conceptii au exercitat asupra oamenilor, vreme de multe secole, si pana intr-o epoca destul de apropiata de a noastra, o influenta prea adanca si decisiva pentru a fi neglijate de cel care incearca sa delimiteze etapele intelectuale de evolutie a umanitatii."

Mai multe detalii AICI 

Anca & Catalin Bogdan